αναπαριστάνομαι


αναπαριστάνομαι
αναπαριστάνομαι, αναπαραστάθηκα βλ. πίν. 89

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αναπαρίσταμαι — αναπαρίσταμαι, αναπαραστάθηκα βλ. πίν. 133 και πρβλ. αναπαριστάνομαι …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής